Výstava objektů, obrazů a fotografií - Galerie Konvent, Mikulov / Exhibition of objects, paintings and photographs - Gallery Konvent, Mikulov by Martina Sanollova

V první páteční májový podvečer 3. 5. 2019 bude v 17 hodin zahájena vernisáží výstava objektů, obrazů a fotografií z tvorby Pavla Doležala z posledních let. / On the first Friday of May, the 3rd 2019, there will be the opening vernissage of objects, paintings and photographs of Pavel Doležal capturing the last years of his artistic work.

Pavel_Dolezal_vystava_Konvent.jpg

Výstava fotografií a maleb ve Schrattenbergu /Rakousko/ Exhibition of photographs and paintings in Schrattenberg /Austria/ by Martina Sanollova

Pozvánka na výstavu ve Schrattenbergu / Invitation for the exhibition in Schrattenberg

Pozvánka na výstavu ve Schrattenbergu / Invitation for the exhibition in Schrattenberg

V působivých prostorech radničního sklepa obce Schrattenberg v rakouském Schrattenbergu byla v pátek 9. listopadu zahájena sólová výstava fotografií a maleb. Vernisáž byla hojně navštívena a vystavená díla nalezla v tomto “Heurige” zajímavé umístění. Výstava je otevřena do 31.1.2019.

In the impressive premises of the Town Hall in Schrattenberg, a solo exhibition of photographs and paintings was launched on Friday 9 November. The exhibited works found an interesting place in this "Heurige" and the vernissage was visited extensively. The exhibition is open until January, 31, 2019.